Praxe

Za svojí dosavadní praxi v lůžkovém psychiatrickém zařízení i v ambulanci jsem získala zkušenosti z různých oblastí psychiatrie. Pracovala jsem na různých odděleních – standardní příjmové oddělení, oddělení pro neklidné pacienty, psychoterapeutické oddělení, oddělení pro léčbu závislostí, dětské psychiatrické oddělení, centrum krizové intervence, oddělení následné péče. V letech 2006 – 2011 jsem působila jako vedoucí lékař na otevřeném režimovém oddělení následné péče v PL Bohnice.

První zkušenosti v ambulantní péči jsem získávala od r. 2004 v psychiatrické ambulanci MUDr. Papežové Simony na Praze 9, kde jsem byla zaměstnaná na částečný úvazek.

Tato různorodá praxe mi umožnila získat bohaté zkušenosti v diagnostice i léčbě různých psychických poruch i reaktivních stavů.

Své profesionální zkušenosti a kompetence dál rozvíjím formou postgraduálního vzdělávání a účastí na odborných seminářích a konferencích v České republice i v zahraničí. Jsem členem odborných společností - Česká lékařská společnost Jana Evangelistu Purkyně, Česká psychiatrická společnost, Česká lékařská komora.