S čím Vám mohu pomoci?

Ve své praxi se zaměřuji na dospělou klientelu. Respektuji individuální potřeby každého klienta. Důraz kladu na osobní přístup a maximální empatii. Informace sdělené klientem považuji za důvěrné, nikomu je neposkytuji. Výjimkou je pouze ohlašovací povinnost trestného činu vyplývající ze zákona.

Pomoct Vám můžu například s následujícími tématy:

- Úzkosti
- Deprese
- Pocity strachu, studu, fobie
- Obese a kompulze
- Poruchy spánku
- Poruchy související s tělem: např. chronické bolesti, zažívací potíže, bolesti hlavy, zad, některé kožní problémy, chronická únava
- Poruchy nálad a chování ve stáří, demence
- Reaktivní stavy - reakce na stres, poruchy přizpůsobení
- Vyrovnávání se s životními přechody, krizovými situacemi
- Problémy v mezilidských vztazích, v zaměstnání
- Psychotické poruchy ( schizofrenie, akutní psychotické poruchy)
- Poruchy nálady ( mánie, deprese, event. střídání nálad)
- Poruchy osobnosti